Konkurransen består av 3 løyper, en for hver arbeidsgren, samt en kåring av den beste gruppen. Vinnerne i de tre løypene får en premie, og den beste Vandrerpatruljen får i tillegg ha "beste patrulje" banneret i ett år. Den beste gruppen får ha "beste gruppe" banneret i ett år.

Arrangør utpekes på Kretstinget.

Økonomiske rammer for arrangementet (premier og materiell) er gitt av kretsens budsjett som vedtas på kretstinget. Per mars 2019 er det satt av 3.000,- til premier (500/300/200 i hver av de tre arbeidsgrenene) og 2000,- til postmateriell og andre utgifter.

Kretsting 2019 vedtok også at det ikke lengre skal deles ut vandrepokaler til de beste patruljene i hver arbeidsgren, men at alle skal få et deltagermerke samt at 20ish deltagere (tilfeldig trukket) får en ekstra deltagerpremie.

Program (forslag)

 • Velkommen
 • Andakt / Scouts Own
 • Registrering av patruljer og postmannskap
 • Konkurranse m/matpause
 • Innsamling av poeng fra postmannskap og lage resultatliste
 • Premieutdeling
 • Avslutning m/Speiderbønnen og speiderhilsen
 • Vel hjem

Kretsleders ansvar

 • Bestille "St. Georgsdagen-hjerter" for utdeling til alle speidere (også ledere) som deltar basert på estimert antall deltagere påmeldt fra gruppene
 • Ta med "Kretsens Dag" merker for utdeling til de som er med for første gang
 • Ta med Kretsens banner (som ikke deles ut) og "Her foregår speiding" banneret kretsen har
 • Sørge for at forrige års vinner av beste "Beste patrulje" og "Beste gruppe" tar med disse bannerne 
 • Dele ut premier sammen med arrangør

Arrangørs ansvar

 • Finne egnet sted for arrangementet
 • Lage invitasjon (sendes ut av kretsleder)
 • Skaffe premier - 3 premier per arbeidsgren - samt ca 20 ekstragaver som trekkes blant alle som deltar
  • For ekstragavene er det lurt å dele ut loddbok lodd til alle deltagerne og trekke på disse
 • Avtale hvem som har ansvar for utregning av vinnere (her kan du laste ned Excel ark for utregning av poeng)
 • Merke poster, plassere disse i terrenget og merke de 3 løypene - en for hver arbeidsgren
 • Ønske velkommen og holde en kort andakt/ord for dagen
 • Fordele postmannskap (ledere & foreldre) på de 15 postene
 • Ha tilgjengelig griller for speidere/ledere/foreldre slik at de kan lage mat etter hvert som de blir ferdige

Tidsfrister

 • Kretsting: arrangør utpekes og budsjett for arrangementet godkjennes
 • 4 uker før: arrangør sender ut invitasjon til gruppene (via gruppelederne) med informasjon om sted, veibeskrivelse, ”ta med” liste, påmeldingsfrist mm
 • 2 uker før: påmeldingsfrist for gruppene (antall patruljer)
 • Gjennomføring
 • 4 uker etter: innsending av regnskap og rapport (erfaringer) til kretsen ved kretsstyret

Tips

 • Bruk kart for å vise postmannskap og deltagere løype og hvor postene er
 • Det skal være kort avstand mellom postene - også på Vandrerløypen
  • Man skal gjerne kunne se fra post til post
 • Ha utstyr til postene klart i god tid slik at det bare er å gi det til postmannskap sammen med oppgaven
 • Merk oppgavene (ark) og postene (farget bånd eller lignende) tydelig med Oppdager/Stifinner/Vandrer så det ikke er noen tvil for patruljene som passerer.
 • Lag poengskjema til hver post slik at det er enkelt for postmannskap å få en enhetlig dømming.
 • Maks poengsum på postene er 20 poeng, totalt maks 100 poeng på 5 poster.
  • I tillegg kan det gis 0,5 poeng for henholdsvis på- og avmelding på hver post - maks 1 poeng totalt
 • La postmannskap registrere poeng per patrulje.
  • Poengstrimler som patruljene bærer med seg er mistbare og det er vanskelig å korrigere (legge til/fjerne) poeng for eksempel pga feil på en post.
 • Vurder å bruke en PC med ferdig regneark på til å beregne poeng/vinnere

Gjennomføring / oppgavemaler

Kretsen ønsker å samle oppgavetekster og erfaringer fra alle arrangement. På samme måte kan arrangører få tilgang til gamle oppgaver ved å henvende seg til Kretsleder.

Informasjon til postmannskap

Utarbeidet av Kretsstyret høsten 2018. Skrives ut av arrangør og utleveres til postmannskap på alle løypene

 

Arrangører og vinnere
ÅrstallArrangørOppdager vinnerStifinner vinnerVandrer vinnerBeste gruppe
2023Vågsbygd/Kristiansand V
2022GrimstadHarene, MandalKrokodillene, VågsbygdØrn, MandalBykle
2021MandalKrabbe, MandalFuru, MandalPinnsvin, MandalBykle
2020(Distribuert - lokalt i gruppene)Ikke kåretIkke kåretIkke kåretIkke kåret
2019Vågsbygd & Kristiansand VJordbær, GrimstadBjørnebær, GrimstadBlåbær, GrimstadGrimstad
2018Grimstad & LindesnesRevungene, Grimstad Rødstrupe, ØvrebøUlvungene, VågsbygdFlott, MandalGrimstad
2017Bykle & MandalVågsbygdDe blåe blåklokkane, VågsbygdØrn, Vågsbygd og Blåbær, GrimstadVågsbygd
2016Øvrebø & VågsbygdVillkattene, VågsbygdRevungene, VågsbygdBlåbær, Grimstad og Ørn, VågsbygdGrimstad
2015Lindesnes & Kristiansand VRevungene, VågsbygdHoppeloppene, VågsbygdØrn, VågsbygdVågsbygd
2014Grimstad & ArendalEkorn, GrimstadBjørnugene, VågsbygdFlått, MandalGrimstad
2013Grimstad & ArendalLemen, ØvrebøØrn, MandalUgle, GrimstadGrimstad
2012Øvrebø & VågsbygdBjørnungene, VågsbygdEkorn, VågsbygdUgle, GrimstadGrimstad
2011MandalLemen, ØvrebøBever, GrimstadUgle, GrimstadGrimstad
2010BykleHavørn, GrimstadGaupe, VågsbygdFjellrev, BykleØvrebø
2009GrimstadGrimstadMandalFjellrev, BykleGrimstad
2008LindesnesHægelandGrimstad??
2007ArendalRompetroll, GimleVillhest, GrimstadFjellrev, Bykle?

Annet

Til og med 2016 var konkurransen kretsens uttak til deltagelse i det nasjonale "NM i speiding” (www.nmispeiding.no) som arrangeres sammen med NSF, og de 3 beste vandrerpatruljene i kretsen fikk tilbud om å delta. Fra april 2018 er patruljekonkurransen som arrangeres sammen med NSF kretsens uttak til "NM i speiding".