Kretsen anbefaler sine ledere å delta på kurs i regi av Forbundet og andre kretser. Det gis økonomisk støtte fra kretsen til reise & deltagelse. Send søknad til kretsstyret.

Ifm Kretsting februar 2020 vil vi prøve å gjennomføre Kretsting fredag og dagskurs, for ledere, lørdag. Dette vil skje på Solhøgda i Froland. Mer detaljer kommer senere.