Kretsen anbefaler sine ledere å delta på kurs i regi av Forbundet og andre kretser. Det gis økonomisk støtte fra kretsen til reise & deltagelse. Send søknad til kretsstyret (se her).