Kun gruppene kan søke, ikke kretsen.

Beløp og %-angivelser under er indikasjoner per 1.november 2018 og ca tall.
Maksimalt støttebeløp per deltaker per arrangement er kr. 3000.
Det gis ikke støtte til internasjonal aktivitet.
Beløp under 300 kr utbetales normalt ikke.

1.mai

  • Patruljeførerting (Nordtangen); 50% av deltageravgift og 50% av reiseutgifter
  • Roverkongress; 50% av deltageravgift og 50% av reiseutgifter
  • Patruljekonkurransen (kvalifisering til NM); 50,- per deltager
  • Deltagelse på nasjonale kurs/arrangementer med deltakeravgift på over 700 kr

1.oktober

  • PEFFkurs; 200,- per deltager
  • Norsk Roland; 75 % av kursavgiften og 50% av reiseutgifter
  • Deltagelse på nasjonale kurs/arrangementer med deltakeravgift på over 700 kr
  • Deltagelse i NM i speiding; 75% av reiseutgifter

15.november

  • Automatisk støtte etter rapportering på satsningsområder og antall medlemmer under 26år

Se http://kmspeider.no/frifond for detaljer og søknadsskjema.