Kretsstyre i 2023 består av:

Kretsleder: Øyvind Landsnes, Mandal
Visekretsleder: Åse Kristiansen, Kristiansand V
Styremedlem: Athalie Bonden, Mandal
Styremedlem: Silje Veimo Larsen, Grimstad
Styremedlem: Svein Haugen, Lindesnes
Styremedlem: Jarl Thore Larsen, Grimstad
Varamedlem: Birte Bratland, Vågsbygd

Roverombudsleder: Silje Veimo Larsen, Grimstad
Kasserer: Jarl Thore Larsen, Grimstad
Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen, Kristiansand
Valgkomite: Mandal