Kretsstyre i 2019 består av:

Kretsleder: Siren Therese Nilsen, Kristiansand V
Visekretsleder: Erlend Borge, Vågsbygd
Styremedlem: Odd Kristian Myre Hagen, Øvrebø
Styremedlem: Øyvind Landsnes, Mandal
Styremedlem: Jarl Thore Larsen, Grimstad
Varamedlem: Birthe Bratland, Vågsbygd

Roverombudsleder: Martin Aas, Vågsbygd
Kasserer: Jarl Thore Larsen, Grimstad
Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen, Kristiansand