Arrangørgruppen har ansvar for

 • Før
  • Finne egnet sted for tinget
 • Under
  • Velkomst m/andakt
  • Mat: middag & kaffe/kaker/frukt
   • Regning sendes kretsen
  • Skaffe teknisk utstyr kretsstyret trenger til gjennomføringen (prosjektor og lerret)

Kretsleder har ansvar for

 • At Kretsting blir gjennomført
 • Før
  • Innkalling, påmelding, utsending av sakspapirer (epost)
  • Koordinere med arrangør
  • Fordele oppgaver under tinget blant medlemmene i kretsstyret
 • Under
  • Ta med kretsbanneret
  • At referat blir ført
 • Etter
  • At referat blir godkjent

Arrangører/sted

2024    Grimstad / Solhøgda (kretshelg, fredag til lørdag)
2023    Grimstad / Solhøgda (kretshelg, fredag til lørdag)
2022    Grimstad / Solhøgda (kretshelg, fredag til lørdag)
2021    Digitalt (var planlagt på Øvrebø)
2020    Grimstad / Solhøgda (kretshelg, fredag til lørdag)
2019    Kristiansand V
2018    Vågsbygd
2017    Lindesnes
2016    Mandal
2015    Øvrebø
2014    Grimstad
2013    Kristiansand
2012    Vågsbygd
2011    Lindesnes
2010    Hægeland
2009    Grimstad
2008    Mandal
2007    Solhøgda, Froland

Tidsfrister

 • 2 måneder før, Kretsleder: Sende ut invitasjon og etterspørre saker til Kretsting
 • 1 måned før: Frist for innsending av saker
 • 3 uker før, Gruppeledere: Påmeldingsfrist for grupperepresentanter (navn og mailadresse)
 • 1 uke før, Kretsleder: Endelig innkalling med alle sakspapirer og forretningsorden
 • 4 uker etter, Kretsleder: Utsending av godkjent referat til alle grupper, kretsens WEB side og forbundet
 • 10 uker etter, Kretsleder: Innsendt oppdatering av informasjon om Agder krets til Brønnøysundregisteret (nytt kretsstyre)

Valg på Kretsting

Kretsen skal ha et kretsstyre.

Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Sammensetningen skal etter beste evne følge Organisasjonsbestemmelsene (§2.2).  Alle velges for toårsperioder med unntak av varamedlemmer som velges for ett år om gangen med mindre annet er avtalt før valget. Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 26 år. Maksimal sammenhengende funksjonstid er tre perioder (seks år) i samme valgte verv på krets- og forbundsplan (Organisasjonsbestemmelsene §8.1).

I tillegg skal det velges kasserer og revisor for kretsens regnskap samt valgkomité. Valgene skal foregå ved skriftlig avstemming dersom noen krever det.  Kretstinget velger også delegater til landsting, eventuelt kan årsmøtet gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne disse.

Valgkomite

Rullering av ansvar mellom gruppene (årstall indikerer året for Kretstinget valgkomiteen skal finne kandidater til)
2024    Grimstad
2023    Mandal
2022    Øvrebø
2021    Kristiansand V
2020    Vågsbygd
2019    Grimstad
2018    Mandal
2017    Øvrebø
2016    Lindesnes
2015    Kristiansand V
2014    Vågsbygd
2013    Grimstad
2012    Mandal
2011    Øvrebø
2010    Lindesnes