2023

 • ?

2022

 • Deltagerstøtte til Landsleir 2022
  • Ordinær deltager: 750,-
  • Ledere: 500,-
 • Instruks for valgkomiteen

2021

 • Sak 6: Vedtak om engangs støtte til innkjøp av utstyr i gruppene. Se regler her.

2020

 • Ingen

2019

 • Sak 5.3: Kretsbannerkonkurransen: Nye regler for poengberegning
  • Gruppepoengene regnes som snitt av alle patruljer fra gruppe, uavhengig av arbeidsgren
  • Må stille med minst 2 patruljer for å være med i konkurransen om kretsbanneret dersom gruppen har mer enn 6 medlemmer i samme arbeidsgren (gruppeleder avgjør)
  • Premier deles ut til de tre patruljene med mest poeng i hver arbeidsgren
   • Poengene ropes kun opp for de tre beste i hver arbeidsgren
  • Pokaler deles ikke ut til beste patrulje i hver arbeidsgren
  • Alle får deltagermerke + "årstallhjerte"
  • 20ish tilfeldige speidere får en liten deltakerpremie (kvalitetsprodukt)
  • Det lages eget banner til beste patrulje (første gang delt ut september 2019)
 • Sak 5.4: Retningslinjer for patruljeførerkurs MØTE & TUR
  • Vandrere kan delta på MØTE fra 7.klasse og TUR fra 8.klasse
  • Man kan gjerne være eldre, men ikke yngre
  • Anbefalt å delta på MØTE (eller et av de gamle kursene) før man deltar på TUR
  • Kan kun delta på hvert kurs én gang
  • Et "ideelt" løp kan da være:
   • MØTE 7.-8.klasse. TUR 8.-9.klasse.
   • Roland 8.-10.klasse. Vinter-Roland 9.klasse-1.videregående.

2018

 • Sak 5.1a: Patruljeførerting: Innspill til haik på kretsleir
  • Ønsker mulighet for sykkel- og båthaik
  • Vedtak: Ønsket noteres og overleveres leirkomiteene for fremtidige kretsleirer. Alle kretsleirer skal ha tilrettelagt haik - som også er aktuelle for de som ikke har nedsatt funksjonsevne.
 • Sak 5.3 Kretsbannerkonkurransen - endring i poengberegningene og deltagermere
  • Gruppepoengene regnes som snitt av alle patruljer fra gruppen, uavhengig av arbeidsgren
  • En gruppe må stille med minst 2 patruljer for å være med i konkurransen om kretsbanneret dersom gruppen har mer enn 6 medlemmer i samme arbeidsgren (gruppeleder avgjør)
  • Premier deles ut til de tre patruljene med mest poeng i hver arbeidsgren
   • Poengene ropes kun opp for de tre beste
  • Pokalene deles ikke ut til beste patrulje i hver arbeidsgren
  • Alle får deltagermerke
  • 20ish tilfeldige speidere får en liten deltagerpremie (kvalitetsprodukt)
  • Det lages eget (nytt) banner til beste gruppe
 • Sak 5.4: Retningslinjer for patruljeførerkurs MØTE & TUR
  • Speidere kan delta på MØTE fra 7.klasse og TUR fra 8. klasse
   • Speiderne kan gjerne være eldre, men ikke yngre
  • Anbefalt å delta på MØTE (eller et av de gamle kursene) før man deltar på TUR
  • Kan kun delta på hvert kurs én gang
  • Et «ideelt» løp kan da være: MØTE 7.-8.klasse. TUR 8.-9.klasse. Roland 8.-10.klasse. Vinter Roland 9.klasse-1.videregående.

2017

 • Sak 5.1a: Patruljeførerting: Haik på Kretsleir
  • Ønsker mulighet for sykkelhaik på neste Kretsleir.
  • Vedtak: Innspillet noteres til neste kretsleir.
 • Sak 5.1b: Patruljeførerting: Speiderskjorte
  • Ønsker mulighet for å brette opp armene på speiderskjorta (knapp / borre lås)
  • Vedtak 1: Innspillet ble videreformidlet til Speiderbutikken etter Patruljeførerting 2016. Kretsstyret får i oppdrag å sjekke status på dette med Speiderbutikken.
  • Vedtak 2: Delegatene fra Agder følger opp saken på Patruljeførerting på Nordtangen 10.-12.mars.
 • Sak 5.1c: Patruljeførerting: Patruljeførere
  • Ønsker tydeligere skille mellom Patruljeførere og Vandrere i ungdomsskolen – feks orange skjerf / hode plagg
  • Vedtak 1: Kretsstyret følger opp Landsstyrets sak 51/2016 med Landsstyret
  • Vedtak 2: Delegatene fra Agder følger opp saken på Patruljeførerting på Nordtangen 10.-12.mars
 • Sak 5.2: Info fra Roverne
  • Roverting har bestemt å flytte kretsens roverting fra januar til august. 
  • På Roverting januar 2017 vedtok Roverne i Agder å opprette et Roverombud med 4 medlemmer. 
  • Roverombudet vil jobbe for en felles Roveropptagelse i kretsen. 
 • Sak 5.3: Økonomisk støtte ifm Roverkongress
  • Vedtak 1: Kretsen gir økonomisk støtte tilsvarende reise og deltagelse for 2 rovere fra kretsen til den årlige Roverkongressen
  • Vedtak 2: Det er Rovertinget i kretsen som formelt velger de to delegatene
  • => Korreksjon: Roverne har en egen post i kretsens budsjett som disponeres til bl.a. reise & deltagelse på Roverkongressen. Kan fordeles på flere delegater. Rovernemda bestemmer fordeling.
 • Sak 5.4: Økonomisk støtte til gruppene - Justering av retningslinjer for økonomisk støtte fra kretsen.
  • Vedtak: Tillegg til retningslinjene: "Kun søknader til støtte ifm arrangement støttes, ikke innkjøp av utstyr"

2016

 • Sak 5.1: Bykleturen
  • Vi beholder Bykleturen slik som i dag med 2 ting
  • Ingen begrensning på antall deltakere
  • Overnatting i Bykle Kirke (gratis)
  • Ved behov leies overnatting på Bykle hotell (ca. 2-300 per natt per person)
  • Kretsstyret må løse ekstra transport ved behov
  • Turen er for Vandrere i ungdomsskole alder og Rovere
  • Turen skal ha ledere til å forsvare at vi har med Vandrere
  • Turen arrangeres av Kretsstyret
  • Påmeldingsfristen er absolutt med mindre det er mer plass i kirka slik at man har tid til å planlegge/bestille eventuell ekstra transport og overnatting
 • Sak 5.2: Kvalifisering til NM
  • Kretsstyret får i oppgave å planlegge kvalifisering til NM i speiding sammen med NSF fra våren 2017
  • Dette må avklares før Kretsbannerkonkurransen høsten 2016
  • Kretsbannerkonkurransen beholder dagens form men er da ikke kvalifisering til NM i speiding
 • Sak 5.3: Fordeling av overskudd fra Kretsleir 2016
  • Hele overskuddet fordeles på gruppene som deltar fra Agder

2015

 • Sak 4.1: Nytt reglement vedtatt for utdeling av økonomisk støtte fra kretsen
 • Sak 5.1: Retningslinjer for gjennomføring av PEFFkurs – at grupper som sender mer enn 5 speidere også må stille med ledere

2014

 • Sak 7.1: Kretskontingent for Familie- og SFO-speidere satt til 0,-. Vedtatt
 • Sak 7.2: Dato for Kretsbannerkonkurransen. Vedtak: ikke endret
 • Sak 7.3: Førstehjelpsøvelsen i Kretsbannerkonkurransen for Vandre skal være mest mulig realistisk. Vedtatt
 • Sak 7.4: Felles Kretsleir med Rogaland i 2016. Vedtatt
 • Sak 7.5: Høring om ny Speiderlov. Diverse avstemminger samlet og sendt inn til Speiderlovkomiteen

2013

 • Sak 7.1: Gave til Globalaksjonen. Vedtatt
 • Sak 7.2: Signeringsrett til Kretsleder. Vedtatt
 • Sak 7.3: Deltakerkontingent for medlemmer av hovedkomiteen på arrangement i regi av Agder KM-speiderkrets dekkes av kretsen. Vedtak: Dekkes av kretsen
 • Sak 8.1: Presentasjon av Kretsstyrets Strategiplan 2013 – 2015

2012

Ordinært Kretsting

 • Sak 7.1: Fordeling av evt overskudd fra kretsleir 2012
 • Sak 7.2: Kriterier for å vinne vandrepokalene endret (§10)
  • Før: "Når en gruppe har 3 napp i denne tilfaller denne gruppa og ny settes opp i konkurransen."
  • Nå: "Vandrepokalen tilfaller den gruppen som først får 5 napp i den, evt den gruppen som vinner pokalen den 15.gangen."
 • Sak 7.3: Sakspapirer til Kretsting kan sendes ut elektronisk. Trenger ikke sende dem ut på papir. Frist for utsending er fortsatt 1 uke før Kretstinget

2011

 • Sak 6: "Kretsens håndbok" avviklet. Kretsens ABC skal innføres i stedet. Utarbeides av kretsstyret. Skal være til hjelp i kretsstyrets arbeid

2010

Ordinært Kretsting

 • Sak 4: Kretskontingenten satt til 100,-. Familiespeidere betaler 50,- per familie. Virkning fra 15.november 2010
 • Sak 6: Strategiplan for kretsen vedtatt

Ekstraordinært Kretsting

 • Sak 2.1: Kretsbannerkonkurransen oppdatert med:
  • Fjernet regler rundt poengkort
  • Klargjort reglene rundt utregning av gruppepoeng
 • Sak 2.2: Reglene for bilgodtgjørelse innskrenket til kun å gjelde medlemmer av kretsstyret
 • Sak 3: Kretsstyret er "eier" av Strategiplanen
 • Sak 4: Kretsstyret får mandat til å undersøke områder det er aktuelt å samarbeide med NSF på