Generelt: alle invitasjoner til arrangementer i kretsen skal inneholde: Kontakt info, KM-logoen, tid / sted og eventuelle frister (påmelding/betaling etc).