Arrangørs ansvar

Arrangørgruppen har ansvar for:

 • Finne egnet sted for tinget
 • Velkomst m/andakt
 • Mat: middag & kaffe/kaker/frukt
 • Skaffe teknisk utstyr kretsstyret trenger til gjennomføringen (prosjektor og lerret)
 • Planlegge program for samlingen sammen med Kretsstyret

Tidsfrister

 • Kretsting (mars): Fastsette dato og arrangør
 • 4 uker før: Invitasjon sendes til alle ledere i kretsen
 • 2 uker før: Påmeldingsfrist
 • Gjennomføring
 • 2 uker etter: Regnskap og rapport sendes kretsstyret

Program

 • Velkommen m/presentasjon av grupper/nye ledere
 • Andakt
 • Mat
 • Lederinnsetting
 • Hederstegn
 • Aktivitet/tema
 • Kaffe & kaker/is e.l.