Patruljeførerkretsting er Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speideres sentrale organ for patruljeførere og vandrere og arbeider innenfor de rammer som er fastsatt i forbundets grunnregler og organisasjonsbestemmelser.

Gjennomføres i januar hvert år på Bykleturen med mindre kretsstyret vedtar noe annet.

Patruljeførerkretsting skal i størst mulig grad ta opp saker som angår den enkelte patruljefører - dvs alle Vandrere i ungdomsskolealder.

Kretsstyret er ansvarlig for gjennomføringen, og det skal føres protokoll som skal sendes kretsstyret.

Intensjon

Patruljeførerkretsting skal:

 • gi innsikt og kunnskap om organisasjonens oppbygning og funksjon
 • være en praktisk opplæring i å utøve demokratisk arbeid
 • gi mulighet for utveksling av speidererfaringer
 • gi deltakerne et speiderfaglig utbytte
 • gi forbundet synspunkter og impulser fra patruljeførerhold

Tidsfrister

 • 2 måneder før: Kretsstyret sender innkalling til alle patruljeførere i kretsen. Denne skal inneholde påmeldingsfrist, frist for innmelding av saker, sted, pris
 • 1 måned før: frist for innsending av saker
 • 2 uker før: påmeldingsfrist
 • 1 uke før: frist for utsending av sakspapirer
 • Gjennomføring
 • 2 uker etter: referat fra Patruljeførerkretsting til kretsstyret inkludert enkelt regnskap

Agenda

På Patruljeførerkretsting behandles:

 1. Oppfølging av vedtak fra forrige Patruljeførerkretsting
 2. Behandle saker til Kretstinget
 3. Velge 2 delegater til Kretstinget
 4. Velge 2 delegater til nasjonalt Patruljeførerting, de årene dette avholdes (samme årene som Landsting holdes)
 5. Aktuelle saker som vedrører patruljeførere og/eller arbeidsgren speider
 6. Innsendte saker og forslag