Opptagelsen:
 • Må være basert på kjerneverdiene til forbundet
 • Skal være utfordrende for deltagerne
 • Må gå over minst to dager med overnatting
 • Deltagerne må enten gå minst 1,5 mil eller sykle minst 3 mil
Opptagelsen skal inneholde minst to av følgende aktiviteter:
 • Svømming
 • Krabbing
 • Overlevingsdrakter (?)
 • Treningsøkt
 • Kano/ robåt
 • Hinderløype
 • Klatring
 • Matlek (ekkel mat)
 • Lage og fremføre en andakt (for eksempel på scoutsown på søndagen)
 • Lage snøhule
 • Lage gapahuk
 • Hogge ved
 • Lage hinderløype
 • Lage et flagg
 • Kart og kompass
(Har roverlaget som arrangerer opptakelse noen bedre aktiviteter kan disse selvsagt brukes) 
 
Krav til gjennomføring:
 • Roverlaget som arrangerer lager pakkeliste til deltagerne
 • Deltagerne må sove ute
 • Deltagerne har ikke lov å ha med egen mat
 • Deltagerne har ikke lov til å ha med mobil (de vil få en gammel mobil eller jaktradio slik at de kan få hjelp i nødstilfelle)
Mat:
 • Aspirantene får begrenset med mat. Gruppen/Roverlaget som arrangerer opptakelsen bestemmer.  
Husk
 • Viktig å skape samhold blant deltagerne!
 • Det skal være minst mulig dødtid.