Kretstinget har ansvar for

 • Fastsetting av dato for kretsleir
 • Godkjenning om avsetting av økonomiske midler til gjennomføring av kretsleir
 • Budsjettramme for kretsleiren - fastsetting av eventuelt krav om overskudd
 • Godkjenning av regnskap i etterkant av kretsleiren

Kretsstyret har ansvar for

 • Undersøke aktuelle leirsteder, innhente tilbud fra aktuelle leirsteder og velge leirsted
  • Dette kan delegeres til leirkomitéen
 • Utnevne leirkomité - minst leirsjef

Kretsleirkomiteen har ansvar for

 • Rapportere status til kretsstyret om fremdrift i planlegging av leiren. Frekvens avtales med kretsstyret
 • Kontakte kretsstyret dersom det oppstår utfordringer ifm planlegging eller gjennomføring av leiren
 • Utforme detaljert budsjett
 • Gjennomføring av leiren
 • Skrive rapport og lage regnskap som legges frem for etterfølgende kretsting

Annet

 • Kretsstyret har ansvar for å innhente evaluering av hver kretsleir (fra hovedkomitee og deltagende grupper) og gi ny leirkomite tilgang til dette.

På Kretsting 2019 fremmet representantene fra patruljeførerkretsting januar 2019 ønske om at det legges til rette for både sykkel- og båthaik (i tillegg til gå- og kanohaiker) så sant området leiren foregår i gjør dette mulig. Også ønske om at gå-haikene har ulike lengder (spesielt korte).

 • Begrunnelse: tilrettelegging for de som ikke kan eller ønsker å gå langt. Alle skal jo på haik, og det er viktig at haiken blir en positiv opplevelse for alle.

Kretsleirer i kretsen

2012 Tingvatn
2016 Tingvatn - sammen med Rogaland krets
2020 Hamresanden - avlyst pga Covid-19
2024 ?