Til alle våre kurs tilstreber vi ledere av begge kjønn på våre kurs og arrangementer. Alle kursledere/-ansvarlige/-holdere må ha gyldig politiattest.

Patruljeførerkurs

Kretsen har et mål om å arrangere 1 kurs i året for patruljeførere. Dette arrangeres gjerne samme helg som Kretsbannerkonkurransen avvikles. Kursene legges opp etter forbundets nye kurs ”Grunnkurs” MØTE og ”Videregående kurs” TUR som det står mer om her.

Arrangør utpekes på kretstinget og rapporterer til kretsstyret (regnskap).

Husk at Patruljeførerkurset er et kurs, ikke en tur, men vi ønsker å gi alle en mulighet til å lære og å vise hva de kan.

Deltagelse

 • Speidere kan delta på MØTE fra 7.klasse og TUR fra 8. klasse
  • Speiderne kan gjerne være eldre, men ikke yngre
 • Anbefalt å delta på MØTE (eller et av de gamle kursene) før man deltar på TUR
 • Kan kun delta på hvert kurs én gang
 • Et «ideelt» løp kan da være: MØTE 7.-8.klasse. TUR 8.-9.klasse. Roland 8.-10.klasse. Vinter Roland 9.klasse-1.videregående.

Det er ingen begrensning på totalt antall deltagere på kurset, men dersom det er mer enn 5 deltagere fra en gruppe må gruppen stille med 1 leder per 5 deltager utover de 5 første.

Tidsfrister

 • Kretsting (februar/mars): Fastsette dato og arrangør
 • 6 uker før: Invitasjon sendes til gruppene
 • 2 uker før: Påmeldingsfrist
 • 2 uker før: Bestille PEFFkursknapp fra Speiderbutikken
 • 1 uke før: Bekrefte om kurs gjennomføres eller ikke til påmeldte
 • Gjennomføring
 • Etter: Dele ut PEFFkursknapp og deltagerbevis til deltagerne
 • 2 uker etter: Regnskap (kvitteringer på utlegg) sendes kretsstyret

Økonomi

Patruljeførerkurs kvalifiserer for Frifond støtte på 400,- per deltager (per august 2023). Siden Frifond kun tildeles grupper, ikke krets, anbefales det at deltagere på kurset betaler 400,- (gjerne dekket av gruppen) som så gruppen søker om og får dekket 100% av Frifond i etterkant (søknadsfrist 25.november). Kretsen setter av midler i budsjettet til å dekke kostnader utover dette.