Innledning

Denne ABCen er ment som et hjelpemiddel for kretsstyret og kretsens øvrige medlemmer. Den har ingen "juridisk" myndighet og kan ved ingen omstendigheter tilsidesette forbundets grunnregler, organisasjonsbestemmelser eller andre vedtak.