Uteleder

 • Ta ledelsen
 • Varsle nødvendige nødetater: 113
 • Varsle hjemmeleder
 • Ta vare på de andre deltagerne på turen
 • Forsøk å fullføre programmet. Reis ikke hjem straks.
 • Ta vare på eiendeler

Hjemmeleder - det skal være hjemmeleder på turer!

 • Ring speidernes beredskapstelefon: 09123
 • Etter avtale med utelederen, igangsett varsling av foreldrene/pårørende (ikke ved dødsfall, det gjør politi/prest).

Speidernes beredskapstelefon

 • Varsler generalsekretær i Norges KFUK-KFUM-speidere
  • Generalsekretær er alltid tilgjengelig på: 915 16 612
 • Varsler Kretsleder i KFUK-KFUM-speiderne
 • Varsler generalsekretær i Norges Speiderforbund, NSF

Kretsleder - Øyvind: 911 67 290

 • Vurdere om noen (ledere) skal reise ut til skadestedet for å hjelpe uteleder, deltagerme, bistå politi
 • Bistå hjemmeleder
 • Kan kontaktes av uteleder/hjemmeleder/gruppeleder dersom i tvil om hva man skal gjøre, for egen debrief, en å snakke med, for å informere om hva som har skjedd i ettertid

Se forøvrig heftet "Trygg og sikker speiding" for flere detaljer om varsling og tips om sikkerhet knyttet til ulike aktiviteter.