Kretsen har et mål om å arrangere tur til Bykle i januar hvert år. I 2021 og 2022 ble det avlyst pga Covid-19, og i 2023 pga utfordring med å finne overnattingsplass på Bykle, men i 2024 blir det tur. Se her.

Vi tar buss fra Kristiansand fredag. Lørdag er vi på Hovden (alpintbakken, langrenn eller langrenn) og på kvelden har vi Patruljeførerkretsting. Søndag har vi en Scouts Own før vi kjører hjem.

 

Vi beholder Bykleturen slik som i dag med 2 ting
Ingen begrensning på antall deltakere
Overnatting i Bykle Kirke (gratis)
Ved behov leies overnatting på Bykle hotell (ca. 2-300 per natt per person)
Kretsstyret må løse ekstra transport ved behov
Turen er for Vandrere i ungdomsskole alder og Rovere
Turen skal ha ledere til å forsvare at vi har med Vandrere, turen arrangeres av Kretsstyret 
Påmeldingsfristen er absolutt med mindre det er mer plass i kirka slik at man har tid til å planlegge/bestille eventuell ekstra transport og overnatti
  • Turen arrangeres av Kretsstyret (delegeres gjerne til Roverkretskontakten)
  • Turen er for Vandrere i ungdomsskole alder og Rovere i kretsen
  • Ingen begrensning på antall deltakere
  • Overnatting i Bykle Kirke (gratis). Ved behov leies overnatting på Bykle hotell
  • Kretsstyret må løse ekstra transport ved behov
  • Turen skal ha ledere til å forsvare at vi har med Vandrere. Det skal tilstrebes ledere av begge kjønn.
  • Påmeldingsfristen er absolutt med mindre det er mer plass i kirka slik at man har tid til å planlegge/bestille eventuell ekstra transport og overnatting