Oversikt over alle gruppene i Agder krets finner du her.

Andre speiderlenker
Felles kretsleir Agder & Rogaland krets, 2016: kretsleir2016.no (ikke aktiv lengre)
Speiderforbundet vårt: Norges KFUK-KFUM-speidere
KFUK-KFUM-speidernes egen butikk: speiderbutikken.no
Norges Speiderforbund: speiding.no
NM i speiding: nmispeiding.no

Natur og friluftsliv
For deg som vil ta miljøhensyn i hverdagen: grønnhverdag.no
Den Norske Turistforening: turistforeningen.no
Bli inspirert av Lars Monsen

Kristne lenker
Norges KFUK-KFUM (Sivilkretsen): kfuk-kfum.no
Hele Bibelen på nett: bibelen.no
Kirkens nødhjelp: nca.no
Changemaker: changemaker.no

Annet
VABUR -  fylkesregionalt barne- og ungdomsråd i Vest-Agder
AABUR - lagt ned etter at en del oppgaver som har vært forvaltet av AABUR er blitt overført til Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Dette gjelder blant annet tilskuddsbehandling til barne- og ungdomsarbeid i Aust-Agder.