Arrangeres sammen med de 2 NSF kretsene på Sørlandet.

2024: Hamresanden, Kristiansand, 19-21.april
2023: Hove, Arendal, 28.-20.april
2022: Tresse, Kristiansand, 6-8.mai
2021: Marivold camping utenfor Grimstad, 11-13.juni (søndag 13. arrangeres NM samme sted)
2020: Bibelskolen i Grimstad, 24.-26.april - AVLYST
2019: Lillesand, 5.-6.april
2018: Bibelskolen i Grimstad, 13.-15.april
2017: Lillesand, 21.-23.april

De beste patruljene fra Agder KM kvalifiserer seg til NM i speiding. Hvor mange patruljer som kvalifiserer seg fra kretsen avhenger av medlemstallet ved årsskiftet (0-300: 2 patruljer, 300-599: 3 patruljer).

Arrangementskalender

 • Arrangementet året før (arrangør): Kunngjøre dato og sted for arrangementet.
  • Det bør på dette tidspunktet foreligge skriftlig avtale med utleier av konkurranseområde.
 • 1.februar (de 3 kretsstyrene): Utnevning av over- og hoveddommere.
  • Arrangerende krets(er) utnevner 1 overdommer.
  • Hver krets utnevner hver sin hoveddommer, totalt 3.
 • 1.februar (arrangør): Invitasjon med frist for påmelding sendes til alle grupper i de 3 kretsene
  • Invitasjonen distribueres via de tre kretsstyrene.
 • 1.mars (arrangør): Påmeldingsfrist for patruljer
 • 1.mars (arrangør): Oppgavene og fasit samt beskrivelse av bedømming sendes til en oppgaveansvarlig for arrangementet for sjekk, kommentar/korrigering og godkjenning.
  • Det skal være en hovedansvarlig/kontaktperson for hver oppgave.
  • Godkjenningen av oppgavene koordineres av oppgaveansvarlig.
  • Alle oppgaver skal sjekkes & godkjennes av minst 1 person fra hvert forbund.
 • 15.mars (arrangør): Oppdatert budsjett basert på antall påmeldte patruljer
  • Budsjettet skal legge opp til et lite overskudd slik at man kan håndtere eventuelle uforutsette utgifter.
  • Inntekter: Deltagerpris per speider. Pris per deltagende speider: 150,- (?)
  • Utgifter: leie sted og utstyr, ledermat, oppgavemateriell, premier.
 • 3 uker før (arrangør): Informasjon til påmeldte patruljer
  • Skal inneholde liste over utstyr patruljene må ta med til oppgavene samt detaljert tidsplan for hele helgen.
 • April/mai (arrangør): Gjennomføre konkurransen
  • Klargjøre område (inndeling av patrulje og konkurranseområde samt område til ledere), registrering av patruljer og ledere ved ankomst, nattevaktlister og beredskap, koordinere gjennomføring av oppgavene og bedømming, leirbål lørdag kveld, lederpleie (mat), resultatliste, premiering, opprydding.
 • Rett etter gjennomføring (arrangør)
  • Komplett resultatliste sendes til kretsene.
  • Komplett digitalt sett av oppgaver m/fasit lagres i felles digitalt arkiv (skytjeneste/WEB) og gjøres tilgjengelig for kretsene/deltagerne.
 • 1 uke etter (Sørlandet): Oppgjør
  • Sende ut faktura til deltagende grupper (basert på resultatlisten)
  • Håndtere regninger til deltagende patruljer og refundere utlegg
 • 3 uker etter (arrangør): Regnskap
  • Totalregnskap ferdigstilles og avstemmes mot egen konto i Sørlandet krets avsatt til konkurransen
  • Invitasjoner, utsendt informasjon, budsjett, regnskap, evaluering av oppgaver & gjennomføring etc lagres i felles digitalt arkiv