Vi startet kvelden med et godt måltid, og praten kom fort i gang rundt bordene blant de 29 fremmøtte.

Kretsleder Jarl hadde så en gjennomgang med tema "Sikkerhet og Trygg speiding". Vi gikk igjennom hvorfor det er viktig og nødvendig å tenke sikkerhet og at vi er forpliktet til å tenke sikkerhet i det arbeidet vi gjør. Speiding skal være utfordrende, men vi skal gjøre det innenfor sikre rammer. Det handler om å alltid gjøre en vurdering av hva som kan gå galt i de aktiviteteten vi har, tenke igjennom hvilke skader som kan oppstå og ha en plan dersom det går galt. Og hvordan vi kan redusere sannsynligheten for at det går galt. Risikovurdering.

I heftet "Trygg og sikker speiding" (kan lastes ned her) er det en liste av aktiviteter som krever mer sikkerhetsfokus enn andre "vanlige" speideraktiviteter.

Vi snakket så om Forbundets beredskapsplan - hvilke roller den krever og hva som forventes av de enkelte dersom en større hendelse oppstår. Vi skal ha hjemmeleder på tur, og det skal være en oppdatert deltagerliste både hos  hjemmeleder og uteleder (den ansvarlige på turen). Uteleder skal varsle nødetater og hjemmeleder. Hjemmeleder skal varsle Speidernes beredskapstelefon på 09123 (felles for KFUK-KFUM og NSF).

Forbundet har også egne ressursgrupper for fysisk sikkerhet og grenseoverskridende adferd og overgrep som kan kontaktes.

Husk: det viktigste er å skape opplevelser og minner. Og så er det jo gjerne de gangene det gikk litt galt vi husker om og snakker om i ettertid.

Deretter hadde vi Marshmallow Challenge. Vi delte i lag på tvers av gruppene. Laget med gruppelederne vant.

Etterpå var det kake & kaffe samt litt informasjon fra Kretsstyret v/kretsleder Jarl.

Takk til Grimsatd gruppen som organiserte samlingen og til alle som tok turen til Grimstad denne kvelden. Håper alle nå kan litt mer om å drive sikker speiding :)

Vi møtes igjen på Kretsting i Kristiansand 1.mars.