Denne gangen var det Kristiansand V som hadde invitert til ledersamling. I tillegg hadde vi besøk av Emma fra Forbundskontoret.

Vi begynte samlingen med pizza før Kretsleder Jarl delte litt info fra kretsen. Den finner du her:

Dersom grupper ønsker hjelp til å komme i gang med egne WEB sider, så ta kontakt med Jarl i kretsstyret eller Ragnhild på Forbundskontoret.

Etter Jarls informasjon, ble 3 nye ledere fra Lindesnes innsatt: Fredrik, Eva Lill og Preben. 2 ledere fra Lindesnes (Jan Sverre og Stein Magne) og kretsleder Jarl fra Grimstad fikk også 10 års hederstegn.

Så fikk Emma ordet og ga oss en introduksjon til det nye programmet som ble ferdig i fjor. Noen grupper i kretsen har allerede tatt det i bruk, men det var likevel greit å få en gjennomgang av hvordan alt henger sammen. Her er en liten oppsummering:

 • Speiderstigen er en oversikt over de emnene/målene som tilhører ulike deler av speidertiden.
  • Den er strukturert etter våre fem verdier: Kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement.
  • Innenfor hver verdi er målene/emnene fordelt på de ulike aldergruppene.
  • For hver verdi beskrives kort den overordnede målsettingen med arbeidet for den aktuelle aldergruppene.
  • Emnene/ målene er deretter fordelt under overskriftene «Kan», «Kjenner» og «Erfart».
 • Det er laget et program med aktiviteter for hver av de 4 arbeidsgrenene. Når man gjennomfører dette, så dekker man punktene i Speiderstigen.
 • Oppdagerprogrammet består av
  • 6 semestermerker
  • 46 aktivitetsmerker
 • Stifinnerprogrammet består av
  • 4 semestermerker
  • 62 aktivitetsmerker
 • Vandrerprogrammet består av
  • 4 grader; aspirant, bronse, sølv og gull
  • 73 aktivitetsmerker
 • Roverprogrammet består av
  • 28 aktivitetsmerker
  • Et spesielt Roverekspert merke
  • De er også definert en Rovermentor rolle
  • Roverne har en egen side på kmspeider.no
 • I tillegg er det laget ferdige møteforslag og forslag til aktiviteter. Alt dette finner du også i aktivitetsbanken.
 • Det er laget et eget hefte Vandrere kan ha for å registrere de punktene de tar i gradsprogrammet. Dette finner du i Speiderbutikken.
 • Det er laget verveskjerf som nye speidere kan bruke frem til de blir tatt opp.
 • HyperSys - det nye medlemssystemet er tatt i bruk.
  • Spesielt viktig at gruppeledere setter seg inn i dette og holder det oppdatert (medlemmer, kontakt informasjon etc)
  • I nær fremtid kommer det også arrangementsmodul og møteplanlegger
  • Det jobbes også med å få på plass støtte for å registrere automatisk registrering av møte<->aktiviteter<->merker<->grader per speider
 • Det er laget en ny Lederhåndbok som forklarer det nye programmet, speidermetoden mm
 • Snart kommer det også en ny Patruljeandaktsbok tilpasset det nye programmet