Offisielt referat fra Kretstinget finner du her (PDF).

26 delegater var samlet til gode diskusjoner, og i tillegg fikk vi besøk av Erlend fra Landsstyret.

Anne Mette ønsket velkommen og Martin holdt en kort andakt før vi tok for oss av Pizza.

Etter at kretsting var kontituert gikk vi i gang med sakslisten.

 • Årsmelding 2018 med medlemsoversikt ble gjennomgått og oppdatert.
 • Jarl presenterte Regnskap 2018 som viser et overskudd på ca 11.694,38
 • Deretter hadde vi en kort gjennomgang av sakene som ble behandlet på Kretsting 2018.
  • Postinstruksen for Kretsbannerkonkurransen finner du under Vår krets -> Kretsbannerkonkurransen -> Informasjon til postmannskap

Så var det representatene fra patruljeførerkretsting, Aurora og Eirik, som presenterte de sakene de hadde diskutert på Bykle i januar.

Deretter presenterte representanten fra roverkretsting, Ragnhild, noen infosaker fra rovernes samling på Bykle i januar.

 • Nytt Roverombud valgt på Bykle i januar består av:
  • Roverkretskontakt/Roverombudsleder: Martin Aas, Vågsbygd
  • Odd Kristian Hagen Myre, Øvrebø
  • Gabriel Lunde, MandalHåvard Spikkeland, Vågsbygd
  • Vara Mathias Bomann, Vågsbygd

Deretter brukte vi masse tid på å snakke om Kretsbannerkonkurransen - hva vi ønsker at den skal være (sosial, gøy, for alle) og hvordan vi ønsker å premiere/kåre vinnere. Det ble en god diskusjon om poengberegningene for beste gruppe.

Neste sak handlet om deltagelse på patruljeførerkurs MØTE og TUR - hvilken aldersgruppe kursene er for. Vi håper å få til TUR første gang våren 2020.

Da vi gikk igjennom arrangementsplanen, snakket vi først om at vi i stedet for å rullere på å ha ansvar for arrangement ønsker at noen færre grupper/team tar ansvar for hvert enkelt arrangement. Ved å arrangere samme arrangement flere ganger koster det mindre å komme i gang (man kjenner opplegget) samt at man kan ta med seg erfaringer i fremtidige gjennomføringer og gjøre det bedre og bedre.

 • Patruljeførerkurs i september 2019 utgår. Det er ikke mulig å arrangere TUR kurset samme helg som Kretsbannerkonkurransen. Mange har allerede deltatt på MØTE, og vi ønsker å bruke ressursene på å få til TUR våren 2020 i stedet.
 • Kretsting 2020: Vi ønsker å utvide til en kretshelg (fredag til lørdag) med kretsting fredag, overnatting og dagskurs lørdag. Dette konseptet tester vi ut i februar 2020 på Solhøgda (Froland).
 • Vi ønsker å få til Patruljeførerkurs TUR våren 2020. Dato er ikke satt enda.
 • Se referatet for ytterligere detaljer

Så ble budsjett 2019 vedtatt med noen små justeringer: vi satte av penger til å både lage nye banner til både beste gruppe i kretsbannerkonkurransen og beste vandrerpatrulje i patruljekonkurransen.

Kretsleir 2020 blir 27.juni til 3.juli på Hamresanden. Vi trenger en leirkomitee og oppfordrer de som har lyst til å bidra til å ta kontakt med kretsstyret (20190329: leirkomitee er opprettet).

På Landsting 2019 skal to saker opp som vi kort diskuterte i forhold til "hva mener Agder":

 • Øvre aldresgrense for rovere: Agder ønsker å beholde dagens bestemmelse om at man er rover til man fyller 26 år.
 • Alternativ ny inntektsaksjon: 1 gruppe ønsker å beholde dagens kalendere, 4 grupper ønsker heller adventskalender med skrapeluker og premier mens 1 gruppe ikke hadde en preferanse.

Så presenterte Erlend litt informasjon fra Forbundet og reklamerte bl.a. for Aktivitetsbanken.

Til slutt var det valg, og nytt kretsstyre består av

 • Kretsleder: Siren Therese Klausen
 • Styremedlemmer: Erlend Borge (Vågsbygd), Jarl Thore Larsen (Grimstad), Odd Kristian Hagen Myre (Øvrebø), Øyvind Landsnes (Mandal)
 • Vara: Birthe Bratland (Vågsbygd)
 • Kasserer: Jarl Thore Larsen (Grimstad)
 • Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen (Kristiansand V)
 • Valgkomite: Vågsbygd

Takk for et flott og engasjerende møte.

PS! Vi var ferdige 23:45 og rakk akkurat å rydde og komme oss ut av kirken før alarmen gikk på ved midnatt :)