Torsdag 20.august var ledere fra flere av kretsens grupper samlet i Lund kirke i Kristiansand for kick-off av speiderhøsten. Vi fikk besøk av Madelein fra forbundskontoret som gav oss masse oppdateringer om hva som skjer fremover.

På samling var temaene speiding og smittevern, program, aktiviteter og nye ressurser, oppsummering av lederundersøkelsen, Lederstien, status for landsleir, vervekampanje, Globalaksjonen, kommende arrangementer og annet nytt fra forbundet.

Du kan laste ned eller åpne speiderhøstens Kickoff-presentasjon her.