Kretsstyret har sammen med hovedkomiteen for kretsleiren vi planla å ha 27.juni til 3.juli 2020 besluttet å avlyse leiren grunnet den pågående Covid-19 krisen.