Sakspapirer til blir sent ut til alle påmeldte delegater.

 

INNKALLING TIL KRETSTING

FREDAG 5. MARS 2018 KL.18.00

Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere innkaller med dette alle kretsens medlemmer samt valgte representanter fra kretsens Patruljeførerting og Roverting til Kretsting.

Saker som ønskes behandlet på Kretstinget må være sendt kretsstyret v/Kretsleder Siren senest 4 uker før tinget (5.februar).

Påmelding (navn, gruppe og epostadresse) til kretsleder Siren senest 3 uker før tinget (12.februar).

Sakspapirer sendes ut til de påmeldte på epost senest 1 uke før Kretstinget.

Foreløpig saksliste:

Sak 1               Konstituering, navne opprop og godkjenning av representantene

                        Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Godkjenning av forretningsorden

                        Valg av møteleder

                        Valg av ordstyrer

                        Valg av referent(er)

                        Valg av tellekorps

                        Valg av representanter til å underskrive protokollen

Sak 2               Årsmelding 2020

Sak 3               Regnskap 2020

Sak 4               Oppfølging av saker fra Kretsting 2020

Sak 5               Innsendte saker og forslag

Sak 6               Aktivitetsplanen 2021/2022

Sak 7               Budsjett 2021 og kretskontingent 2022

Sak 8               Orienteringssaker

Sak 9               Valg

                        Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

                        Valg av valgkomite

                        Valg av kasserer og revisor

Sak 10             Eventuelt

I tillegg blir det opptak av eventuelt nye ledere og utdeling av eventuelle hederstegn.