Kretstinget avholdes lørdag formiddag mens fredag kveld settes av til faglig og sosialt samvær. Nærmere info om program kommer.


Saker som ønskes behandlet på Kretstinget må være sendt kretsstyret v/kretsleder Øyvind A. Landsnes ( agder@kmspeider.no ) senest 4 uker før tinget (5. januar).

Påmelding (navn, gruppe og epostadresse) til kretsleder Øyvind A. Landsnes ( agder@kmspeider.no ) senest 3 uker før tinget (12. januar).

Sakspapirer sendes ut til de påmeldte på e-post senest 1 uke før Kretstinget.