Mandal og Bykle er vertskap for årets arrangement.